Frakt & Leveranser

Leveranstid 1-3 dagar frakt från 39 kr fri frakt över 995 kr.

26år 1998-2024

Vi kompromissar inte med våra produkter.

+30.000 produkter

Hitta massor av de bästa produkterna.


Kundvagnen är tom

Din säkerhet
1. Personlig information
 
Den personliga information som du lägger in på vår websida kommer inte att delges någon utomstående, och vi kommer endast att begära den typen av information i samband med ett inköp. Informationen du ger oss kommer endast att användas tillsammans med beställningen.
När du ger ut personlig information, så som adress, telefonnummer, kreditkort, o dyl till en internetbutik, bör du alltid kontrollera att sidan använder SSL (Secure Socket Layers; en standard för kryptering av information), detta visas med en bild av ett lås i nedre kanten av browsern.
 
2. Cookies
 
Vi använder cookies för att spara information som du använder under tiden du besöker våra sidor. Vi sparar inte personlig information i cookies, och personlig information är inte tillgänglig på våra sidor med hjälp av cookies. Vi använder inte cookies för att föra statistik om din internetanvändning, och vi låter inte andra använda våra cookies för sådana ändamål.
 
3. Epost-adresser
 
Din epost-adress används som användarnamn för tillgång till ditt konto. Vi gör vårt yttersta för att du inte skall få oönskad epost. När du sätter upp ett konto hos oss kan du välja att inte inkluderas i några epost-listor (nyhetsbrev o dyl) och du kan när som helst radera dig själv från dessa listor. Inte under några som helst omständigheter, utan ditt godkännande, kommer vi att sälja eller ge din epost-adress till andra parter.
 
4. Informationsinsamling av annan part
 
Vi låter ingen annan part samla in information under ditt besök på våra sidor.
 
5. Informationsinsamling av oss
 
För att kunna ge bättre service sparar vi information om sidträffar och kontoanvändning. Vi delar inte med oss av denna statistik till andra.
 
6. Opassande information, innehåll för barn
 
Vår intention är att ingen opassande information ska visas på våra sidor. Vi respekterar andras åsikter men förbehåller oss rätten till att justera inlägg i online forum o dyl för att våra sidor skall vara acceptabla för alla. Ingen av våra sidor riktas till barn, och ingen av sidorna är stötande för barn.
 
7. Hur tillvaratar vi din säkerhet online?
 
Vi använder krypterad kommunikation för all överföring av känslig data. Detta betyder att hela beställningsprocessen, från det att du lägger in din epost adress (vare sig det är som ny eller existerande kund), till dess du mottager ett ordernummer, fortgår på ett sätt som innebär att det skulle ta många år för någon som "avlyssnar" linjen att knäcka koden. Krypteringen som används är den starkaste som rekommenderas och generellt tillgänglig idag (128-bitars). Var uppmärksam på att en del äldre browsers endast klarar låg kryptering (40-bitars). 40-bitars kryptering är lättare att knäcka än 128-bitars, men även i detta fall skulle det handla om år av arbete för en hacker att knäcka koden, och då är det knappast lönsamt. För att kontrollera om browsern använder hög eller låg kryptering kan du flytta muspilen över låsen i statusfältet nederst i browsern.
När du går från varukorgen till kassan kommer du att se ett lås nedtill i statusfältet på din browser. Du kan klicka på detta lås för att se information om certifikatet och vem som har ställt ut detta. Ingen av sidorna i beställningsprocessen är tillgänglig utan att detta lås syns i statusfältet på browsern.
 
8. Person/kreditkortsnummer
 
Vi sparar inte personnummer, i de fall det krävs att det uppges använder vi det endast för krypterad kontroll mot kreditinformationsleverantören, vid beställning för att avgöra kreditnivå. Om du betalar med bank/kreditkort sparar vi numret, men detta nummer är endast tillgängligt över krypterad kommunikation och endast för administrativa skäl.
 
9. Återförsäljning/förmedling av information
 
Informationen du ger oss när du beställer är endast för oss. Vi sänder aldrig vidare personlig information till tredjepart utan ditt samtycke, med mindre än att vi tvingas göra detta enligt lag.
 
10. Våra bestämmelser
 
Våra säkerhetsbestämmelser, generella försäljnings- och leveransvillkor, samt kontaktinformation, är ständigt tillgänglig via länkar från huvudsidan. Om du har frågor eller synpunkter, ber vi dig använda kontaktinformationen för att få tag i oss.
 
11. Din rätt till tillgång
 
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
 
12. Din rätt till rättelse
 
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du ändra personuppgifter på vår hemsida, där har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton eller [se din orderhistorik.
 
13. Din rätt till radering och begränsning
 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Du kan själv logga in på vår hemsida och själv ta bort ditt konto.
 
14. Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)
 
Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.
Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.
Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).
 
15. Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke
 
Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.
 
16. Din rätt till dataportabilitet
 

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig (eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling)så kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 
17. Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
 
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. (https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/)
 
18. Hur utövar jag mina rättigheter?
 
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta (vår kundtjänst). Du når oss på
https://www.datagrottan.se/contactform

 

© 2024 Datagrottan AB
Visa mobil version